call
Call us now Toll free : (028) 39239 341,0903 664 519
 
 
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
 
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 1 NĂM
 
HOTLINE: (028) 39239 341,0903 664 519
 
  • Texas Instruments TI-15 Explorer, Máy tính HỌC SINH chuẩn Giáo trình Quốc tế Texas Instruments TI-15 Explorer Elementary calculator /CÒN HÀNG

Texas Instruments TI-15 Explorer, Máy tính HỌC SINH chuẩn Giáo trình Quốc tế Texas Instruments TI-15 Explorer Elementary calculator /CÒN HÀNG

  • 700,000 vnđ

Đặt hàng

 

* Chức năng tích hợp

Flashcards điện tử: ba cấp độ khó sử dụng phím “mức độ khó”

Chọn từ + - x ÷ hoặc tìm hoạt động

Máy tính cho phép nhập bài toán

Xem các gợi ý với tính năng “đoán và kiểm tra”

Phân số được hiển thị ở định dạng xếp chồng lên nhau

Chọn hỗn số hoặc kết quả phân số không chính xác

Chọn tự động đơn giản hóa các phân số thành các số hạng thấp nhất hoặc từng bước

Hiển thị cho biết khi nào phân số cần được đơn giản hóa

Chuyển đổi giữa các phân số không chính xác và các số hỗn hợp

Chuyển đổi giữa phân số, số thập phân và phần trăm

Máy tính chọn hoặc cho phép nhập nhân tử chung

Xem yếu tố được sử dụng để đơn giản hóa

Xem tối đa hai mục và kết quả cùng một lúc

Xem lại và chỉnh sửa các mục trước đó

Xem kết quả phép chia dưới dạng thương với số dư, phân số hoặc số thập phân

Hai thao tác liên tục: hiển thị bộ đếm và kết quả

phím phủ định

Lũy thừa và căn bậc hai

π tượng trưng

Chuyển π sang số thập phân

Xóa mục cuối cùng hoặc tất cả các mục và cài đặt

Backspace và khả năng chỉnh sửa

So sánh các số và phương trình bao gồm cả bất phương trình

Giá trị vị trí: phần nghìn đến phần nghìn

Làm tròn hoặc sửa thành số nguyên hoặc chữ số thập phân

Hệ điều hành EOS Equation thực hiện các thao tác theo thứ tự MDAS

Lên đến 23 cấp độ của dấu ngoặc đơn

Khả năng khôi phục lỗi

Cho phép lưu giữ bộ nhớ của cài đặt và các mục trước đó

* Phần cứng

Phím nhựa cứng, mã màu

Hai dòng, 11 chữ số trên mỗi dòng

Pin và năng lượng mặt trời

Vỏ chống va đập với thẻ tham khảo nhanh

Bộ dụng cụ dành cho giáo viên có sẵn (bao gồm 10 máy tính, hộp lưu trữ, CD Hướng dẫn dành cho Giáo viên và áp phích máy tính)

 

TI 15 Calculator Teacher support book | Manualzz