call
Call us now Toll free : (028) 39239 341,0903 664 519
 
 
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
 
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 1 NĂM
 
HOTLINE: (028) 39239 341,0903 664 519
 

APCHEM-E, Sách Vernier Chemistry Investigations for Use with AP* Chemistry

  • 0 vnđ

Đặt hàng

 

XEM THÊM THÔNG TIN SẢN PHẨM TẠI LINK NÀY : 

https://www.vernier.com/products/books/apchem/

------------------------------------------------------------------------------

 

Cuốn sách thí nghiệm này cung cấp cho sinh viên AP * Hóa học với 16 thí nghiệm trong phòng thí nghiệm dựa trên các cuộc điều tra điều tra được xuất bản bởi College Board. Mỗi thí nghiệm sẽ hướng dẫn sinh viên nghiên cứu các nguyên tắc chính của Hóa học AP sử dụng cảm biến điện tử để thu thập dữ liệu quan trọng

Các Hóa điều tra Vernier cho sử dụng với AP * Hóa học cuốn sách trong phòng thí nghiệm cung cấp một bộ đầy đủ các nguồn lực cho giáo viên AP Hóa học bao gồm dữ liệu mẫu, phân tích mẫu và tính toán, và hướng dẫn hữu ích để chuẩn bị thuốc thử và dung dịch hóa học. Ngoài ra, một bộ hướng dẫn từng bước được lựa chọn cẩn thận cho các đầu dò và phần mềm hoạt động được bao gồm để giúp sinh viên sử dụng tốt nhất thời gian phòng thí nghiệm hiện có, đồng thời giữ lại tinh thần của một môi trường yêu cầu.

Các Hóa điều tra Vernier cho sử dụng với AP * Hóa học cuốn sách trong phòng thí nghiệm cung cấp một bộ đầy đủ các nguồn lực cho giáo viên AP Hóa học bao gồm dữ liệu mẫu, phân tích mẫu và tính toán, và hướng dẫn hữu ích để chuẩn bị thuốc thử và dung dịch hóa học. Ngoài ra, một bộ hướng dẫn từng bước được lựa chọn cẩn thận cho các đầu dò và phần mềm hoạt động được bao gồm để giúp sinh viên sử dụng tốt nhất thời gian phòng thí nghiệm hiện có, đồng thời giữ lại tinh thần của một môi trường yêu cầu.